GE Healthcare tại Việt Nam

GE Healthcare chuyên cung cấp các thiết bị y tế có công nghệ tiên tiến, cập nhật và giải pháp y tế để tạo nên một kỷ nguyên mới về chăm sóc sức khỏe.

Trong năm 2012, Healthcare vẫn duy trì được vị thế là một trong những doanh nghiệp phát triển nhanh nhất ở khu vực ASEAN, nơi GE Healthcare đã hiện diện trên 100 năm. Sự hợp tác của GE Healthcare với các cơ sở y tế nhà nước cũng như tư nhân, các trung tâm học thuật và nghiên cứu, các phòng ban của Bộ y tế, phòng ban Bộ Giáo dục cũng như các Bộ ngành liên quan trên toàn khu vực là một phần thiết yếu và quan trọng của hoạt động kinh doanh tại ASEAN.

GE thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội năm 1993, và sau đó tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2001, song song đó là sự hợp tác với các đối tác trong nước. Vào năm 2003, chúng tôi thành lập công ty TNHH GE Việt Nam, 100% vốn đầu tư của GE, cung cấp các dịch vụ hậu mãi trong lĩnh vực thiết bị y tế, điện tử và năng lượng. GE Vietnam hiện tại có khoảng 600 nhân viên và hoạt động trên hai trong bốn lĩnh vực kinh doanh chiến lược của GE bao gồm Năng lượng & Nước, Quản lý Năng lượng và Dầu & Khí( GE Energy Infrastructure), GE Y tế và Hàng không (Technology Infrastructure).

Ngày nay, các giải pháp và thiết bị y tế của chúng tôi có mặt và là các thiết bị chẩn đoán chủ lực trong các bệnh viện nhà nước, tư nhân và quốc tế như Bệnh viện 108, Bệnh viện Hữu Nghị Việt-Xô, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội), Phòng khám Việt Sing, Bệnh viện VinMedicare, Bệnh viện Pháp Việt (tp Hồ Chí Minh), Bệnh viện An Sinh, Bệnh viện Lai Châu, các bệnh viện thuộc hệ thống bệnh viện Hoàn Mỹ ... và rất nhiều bệnh viện khác ở khắp các tỉnh thành trên toàn quốc từ đồng bằng đến miền núi.

Văn phòng của chúng tôi đặt tại:

Chi Nhánh Công Ty TNHH GE Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh
Tầng 6 & 7, Tòa nhà Crescent CR3,
Số 111 Đường Tôn Dật Tiên,
Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM.

T: +84-8 39146700 / +84-8 38219403
F: +84-3 8219400 / +84-8 38278229
(Từ thứ Hai đến thứ Sáu 08:30 – 17:30)

Các sản phẩm của GE Healthcare được sản xuất hoặc nhập khẩu trong phạm vi quy định Hạn Chế Chất Nguy Hại của Việt Nam sẽ thực hiện theo quy định từ ngày 1 tháng 12 năm 2012.

GE Healthcare in Vietnam

GE Healthcare provides transformational medical technologies and services that are shaping a new age of patient care

In 2012, healthcare remains one of the fastest growing businesses in ASEAN, where GE has been present for over 100 years. GE Healthcare’s partnership with private healthcare facilities, academic and research centers, Ministry of Health departments, and Ministry of Education departments throughout the region are an integral and important aspect of its business in ASEAN.

GE first set up a representative office in Hanoi in 1993, and subsequently in Ho Chi Minh City in 2001, working in partnership with local organizations. In 2003, we established GE Vietnam Ltd, a 100% GE capital investment that offers a wide range of after-sales services in the fields of medical, electrical and energy equipment. GE Vietnam now employs approximately 600 people and offers two out of four GE strategic business units including GE Energy Infrastructure (Power & Water, Energy Management and Oil & Gas) and GE Technology Infrastructure (Healthcare and Aviation).

Today, our medical solutions and equipment are present throughout the country, in local and international hospitals such as 108 Hospital, Friendship Hospital, Viet Duc Hospital, FV Hospital, Viet Sing Clinic, Vimec Hospital plus numerous other provincial hospitals.

We are located at:

GE Vietnam Limited – HCMC Branch
6th & 7th Floor - The Crescent CR3
111 Ton Dat Tien Str., Tan Phu Ward
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

T: +84-8 39146700 / +84-8 38219403
F: +84-3 8219400 / +84-8 38278229
(Monday to Friday 0830-1730 weekdays)

GE Healthcare products manufactured or imported that are in scope for Vietnam RoHS will comply as of Dec 1, 2012.