GE Healthcare ในประเทศไทย

GE Healthcare นำเสนอเทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์เชิงปฏิรูปซึ่งกำลังมีอิทธิพลต่อการดูแลผู้ป่วยยุคใหม่

ในปี 2555 การดูแลสุขภาพยังคงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียนที่ซึ่ง GE ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 100 ปี ความร่วมมือระหว่าง GE Healthcare กับสถานดูแลสุขภาพเอกชน ศูนย์วิชาการและการวิจัย หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการทั่วภูมิภาคเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอาเซียน

GE ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 โดยเริ่มจากการจำหน่ายหลอดไฟและเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนต่างชาติขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศด้วยเงินลงทุนมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงด้านพลังงาน การบิน และการดูแลสุขภาพ บริษัทเชื่อว่าโซลูชันเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพทั่วประเทศและเตรียมพร้อมประเทศไทย (ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญที่สุดในภูมิภาคที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง) เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น

GE พยายามอย่างต่อเนื่องในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลก โดยยึดมั่นวิสัยทัศน์ในการดำเนินการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่อย่าง ‘Early Health’ ซึ่งมุ่งเน้นการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆ การตรวจหาโรคก่อนแสดงอาการ และการป้องกันโรค อุปกรณ์คุณภาพสูงของบริษัทได้รับความไว้วางใจจากคณะแพทยศาสตร์ต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานในการผลิตผู้เชี่ยวชาญในอนาคตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของประเทศต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่

อาคารธนภูมิ ชั้น 32
1550
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

T +66 2624 8488  
F +66 2624 8430
(
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30 – 17:30)

 

GE Healthcare in Thailand

GE Healthcare provides transformational medical technologies and services that are shaping a new age of patient care

In 2012, healthcare remains one of the fastest growing businesses in ASEAN, where GE has been present for over 100 years. GE Healthcare’s partnership with private healthcare facilities, academic and research centers, Ministry of Health departments, and Ministry of Education departments throughout the region are an integral and important aspect of its business in ASEAN.

GE has been present in Thailand since early 1900 when it began selling light bulbs and is one of the country’s largest foreign investors with investments of more than US$1 billion in the fields of infrastructure business, which most notably includes energy, aviation and healthcare. The company believes these solutions will play important roles in helping to improve living standards across the country and prepare Thailand, which is one of the most important markets in the region with continued growth, to take on new, emerging challenges.

GE continues its efforts to drive Thailand as a global medical hub; keeping in mind its vision to enable a new ‘Early Health’ model of care focused on earlier diagnosis, pre-symptomatic disease detection and disease prevention. The company’s high-quality equipment is trusted by medical schools that are, in turn, the foundation for producing future professionals to support the country’s healthcare industry.

For more information, visit us here.


We are located at:
32nd Fl. Thanapoom Tower,
1550 New Petchburi Rd., Makasan
Rattchewi, Bangkok 10400
Thailand

T +66 2624 8488 
F +66 2624 8430
(Monday to Friday 0830-1730 weekdays)