GE Healthcare sa Pilipinas

Nagbibigay ang GE Healthcare ng mga teknolohiyang nakakapagpabago ng panggagamot at serbisyo na humuhubog sa makabahagong panahon ng pangangalaga sa pasyente

Nagsimula ang pagkakakilala sa GE noong Abril 1890 noong ikinabit ng nauna sa GE, ang Thomson-Houston Electric Company, ang unang de-kuryenteng ilaw sa kalsada sa Real Street sa Manila. Noong 1935, isinama namin ang GE Philippines, Inc., at sinimulang lumahok sa mas malawak na sakop ng paggawa, pakikipagkalakal at pagseserbisyo sa mga lokal na negosyo.

Ngayon, nakikipagsosyo at nagsu-supply ang Mga Grupo ng Serbisyo ng GE Healthcare sa mga departamento ng ministry, ospital, pangangalaga sa kalusugan, mga pasilidad sa pagsasaliksik at pagsasanay sa buong bansa – mula sa Tuguegarao City sa hilaga hanggang sa General Santos City sa timog, na mayroon ng pinakabagong kagamitan sa diagnostic imaging at mga system ng impormasyon sa pangangalaga ng kalusugan.

Na may mahigit sa 1,100 lokal na empleyado at iba't ibang hanay ng mga produkto at serbisyo, nananatiling ganap na matatag ang GE sa mga priyoridad ng bansa na pagpapaunlad sa ekonomiya at negosyo, pati na rin ang pagpapahalaga at pangangalaga sa kapaligiran at sa mga Pilipino.

Matatagpuan kami sa:
8th Floor, Net Cube Center
30th Street Corner 3rd Avenue
Crescent Park West, E-Square Zone
Bonifacio Global City 1634
Taguig City, Metro Manila
Philippines

T: +632 877 7000
F: +632 877 7338
(Lunes hanggang Biyernes, 8:30am-5:30pm)

GE Healthcare in Philippines

GE Healthcare provides transformational medical technologies and services that are shaping a new age of patient care

GE's presence in the Philippines dates back to April 1890 when GE's predecessor, Thomson-Houston Electric Company, installed the first electric street lights on Real Street in Manila. In 1935, we incorporated GE Philippines, Inc., and started to engage in a broad range of manufacturing, trading and service businesses locally.  

Today, GE Healthcare’s Services Group partners and supplies ministry departments, hospitals, healthcare, research and training facilities throughout the country - from Tuguegarao City in the north to General Santos City in the south, with the latest diagnostic imaging equipment and healthcare information systems.  

With over 1,100 local employees and a diverse range of products and services, GE remains strongly vested in the country’s priorities of economic and business development, as well as value and care for the environment and the Filipino people.

We are located at:
8th Floor, Net Cube Center
30th Street Corner 3rd Avenue
Crescent Park West, E-Square Zone
Bonifacio Global City 1634
Taguig City, Metro Manila
Philippines

T: +632 877 7000
F: +632 877 7338
(Monday to Friday 0830-1730 weekdays)